Ukryty wrog - LIC Darío Sanjur - Bøger - Wydawnictwo Nasza Wiedza - 9786203215304 - 19. januar 2021
Ved uoverensstemmelse mellem cover og titel gælder titel

Ukryty wrog

LIC Darío Sanjur

Pris
DKK 480
Forventes klar til forsendelse 30. jun. - 10. jul.

Ukryty wrog

Rola mediów w Panamie, we wspólpracy z Ministerstwem Zdrowia, stowarzyszeniami i pracownikami slu?by zdrowia, musi byc znacznie bardziej zaanga?owana. Wa?ne jest, aby osoby komunikuj?ce si? spolecznie mogly realizowac nie tylko ró?ne zasady wynikaj?ce z wykorzystania obiektywizmu i prawdziwo?ci informacji, ale tak?e pomagac poprzez komunikowanie si? z obywatelami, panamsk? publiczno?ci?, z przekazami o optymalnym charakterze, które s? korzystne dla pracy prewencyjnej i podnoszenia ?wiadomo?ci spolecze?stwa, Dlatego musimy powtórzyc, ?e wspólpraca organizacji, stowarzysze? i fundacji jest niezb?dna i oczywi?cie ma bezpo?redni kontakt z pracownikami slu?by zdrowia, lekarzami, epidemiologami, immunologami, psychologami, psychiatrami, którzy stale zajmuj? si? wirusem.

Medie Bøger     Paperback Bog   (Bog med blødt omslag og limet ryg)
Udgivet 19. januar 2021
ISBN13 9786203215304
Forlag Wydawnictwo Nasza Wiedza
Antal sider 64
Mål 152 × 229 × 4 mm   ·   104 g
Sprog Polsk  

Vis alle

Mere med LIC Darío Sanjur