Andelsboligforeningsloven - Mette Neville - Bøger - Karnov Group Denmark A/S - 9788761931108 - 3. juli 2012
Ved uoverensstemmelse mellem cover og titel gælder titel

Andelsboligforeningsloven 4. udgave

Mette Neville

Pris
DKK 1.219
Forventes klar til forsendelse 29. sep. - 2. okt.

Andelsboligforeningsloven 4. udgave

Bogen indeholder udførlige kommentarer til de enkelte lovbestemmelser om andelsboligforeninger, boligaktie- og anpartsselskaber, boligsamejer og andre boligfællesskaber.

4. udgaven af lovkommentaren er opdateret og ajourført med fyldige referater af og kommentarer til nyeste såvel trykte som utrykte domspraksis vedr. f.eks. prisreguleringsklausuler, renteswapaftaler, regulering af andelsværdien ved mellemkommende offentlige vurderinger eller valuarvurderinger, rekonstruktion af andelsboligforeninger og forældelse af overpriskrav.

I denne nye udgave af kommentaren behandler forfatteren en lang række af de mest aktuelle problemstillinger f.eks.:

  • Muligheden for at opdele andelsboligforeningsejendomme i ejerlejligheder eller parcelhuse
  • Salg af andele i andelsboligforeninger med negative andelsværdier
  • Renteswapaftalers betydning ved beregning af andelsværdien
  • Andelsværdiberegninger ved formuepåvirkninger i løbet af året
  • Tilbagebetalingskrav og erstatningsansvar ved overpris som følge af for høje valuarvurderinger
  • Nødlidende andelsboligforeninger, herunder andelshavernes retsstilling i forbindelse med foreningens konkurs
  • Grænserne for generalforsamlingens beslutningskompetence.

Målgruppe
Velegnet for advokater, fuldmægtige, ansatte i administrationsfirmaer, banker, realkreditinstitutter, revisionsfirmaer og mæglerfirmaer.

Om forfatteren
Mette Neville er professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Hun er forfatter til en lang række artikler og bøger om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Tidligere medlem af flere udvalg under Erhvervs- og Byggestyrelsen om ændringer af andelsboligforeningsloven.


med kommentarer

Medie Bøger     Hardcover bog   (Bog med hård ryg og stift omslag)
Specielt cover Hardback
Udgivet 3. juli 2012
Oprindeligt udgivet 1994
ISBN13 9788761931108
Forlag Karnov Group Denmark A/S
Genre Love
Antal sider 432
Mål 162 × 235 × 39 mm   ·   1,05 kg
Sprog Dansk  
Originalsprog Dansk

Vis alle

Mere med Mette Neville